Erbjudande

 
 • Nya modeller och arbetssätt
  Vi utgår från etablerade modeller som exempelvis styr- och förvaltningsmodell. Dessa anpassas sedan efter kundens organisation och behov. Vårt koncept bygger på att berörda medarbetare / avdelningar tillsammans formulerar effektiva processer, arbetssätt, roller och ansvar. Vi bestämmer också hur den framtida styrningen ska fungera och vilka gemensamma styrande fora som ska finnas.
  Interakta arbetar dessutom med implementation av nya arbetssätt
   
 • Förändringsledning
  En alltför stor del förändringsprojekt misslyckas just p.g.a. den mänskliga faktorn. Berörda medarbetare upplever att man inte fått vara delaktiga, eller inte har förstått syfte och mål med förändringen. Brist på kommunikation är ofta en del av problemet.
  Vi arbetar och driver, utifrån tidigare erfarenheter och metoder, ett strukturerat förändringsarbete.

 • Affärsplaner
  Vårt arbetssätt bygger på erfarenhet från flera olika branscher.
  Tillsammans med en utvald grupp formulerar vi mål, strategier och aktiviteter som bildar företagets Affärsplan

 • Strategier
  Vi arbetar fram olika strategier bl. a leverantörs-, sourcing- och IT-strategier tillsammans med kunden

 • Övriga tjänster
  Andra uppdrag vi kan genomföra är bland annat:
  - Projektledning
  - Chef att hyra
  - Workshopfacilitering
  - Styrelseuppdrag
  - Projektgranskning
  - Coaching