Exempel på genomförda uppdrag

 
 • CIO – inom bl a Transportbranschen
 • Förändringsledning – vid flera omorganisationer och utvecklingsinsatser
 • Utvecklingschef  - inom Offentlig förvaltning
 • Förvaltningschef  - inom Bank, Handel och Offentlig förvaltning
 • PM3-införande - av förvaltningsmodell med förändrade arbetssätt och processer
 • Scrum - master på stort Försäkringsbolag
 • Affärsområdeschef – IT-företag  
 • Interims Projektkontorschef
 • VD – Finanssatsning
 • Projektchef inom Offentlig förvaltning
 • Konsultchef inom IT
 • Programledare Finansportal, Försäkringsbolag och Offentlig förvaltning
 • Projektledare inom Transport, Bank, Försäkring och Offentlig förvaltning
 • Workshopledning
 • Förstudier - utredningar
 • Kvalitetsuppföljning / Projektgranskning
 • Styrelseuppdrag