Interakta Affärsutveckling AB hjälper kunder att få ut maximal verksamhetseffekt av IT-stöden. Vi arbetar ofta i gränslandet mellan Verksamhet och IT med att skapa effektiva processer, arbetssätt och rutiner.

Vi arbetar aktivt med olika konsultnätverk där det finns lång erfarenhet och omfattande kompetens. Därför har vi också alltid lätt att bemanna uppdrag.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet på managementnivå från olika ledarroller som linjechefer, förändringsledare, processutvecklare, projektledare och chef att hyra.


Nyheter:

 • 2017 - Januari
  Interakta får fortsatt förtroende och förlängt uppdrag på Sollentuna kommun.

 • 2017
  De Reflekterande frukostsamtalen med kvinnor i ledande roller fortsätter. Vi planerar för fyra träffar under 2017.

 • 2016
  Kerstin Isberg har genomgått utbildning i projektstyrningsmodellen Pejl och är nu certifierad projektledare.

 • 2016
  Kerstin Isberg har genomgått "Diplomkurs i ägarstyrning och ägardirektiv", hos Styrelseakademien.

 • 2016
  De Reflekterande frukostsamtalen fortsätter. Vi planerar för fyra träffar under året.

 • 2015 - Oktober
  Interakta Affärsutveckling AB får i uppdrag att införa ny Förvaltningsmodell med förändrade processer, arbetssätt och rutiner på Sollentuna Kommun.

 • 2015
  Interakta Affärsutveckling fortsätter tillsammans med två samarbetspartners att anordna Reflekterande frukostsamtal.

 • 2015 - Februari
  Interakta Affärsutveckling AB får uppdrag på Folksam för att bland annat arbeta med att effektivisera verksamhetsprocesser och verktygsstöd.

 • 2014
  Interakta anordnar tillsammans med två samarbetspartners en serie Reflekterande frukostsamtal. Samtal och erfarenhetsutbyte mellan kvinnor i ledande roller - Om ledarskap i förändring och hur förändring påverkar mig och mitt ledarskap.

 • 2014 - April
  Uppdrag på ett svenskt oljebolag som Projektkontorschef under tiden som man rekryterar in en ny chef.
 • 2014 - Januari
  Kerstin Isberg har genomgått utbildning i Proscis ADKAR-modell och är nu Certifierad Förändringsledare!

 • 2013 - Februari
  Uppdrag på Folksam att i samband med företagsförvärv av annat Försäkringsbolag genomföra analys och kartläggning av produkter och kunder.

 • 2012 - Oktober
  Interakta har fått uppdrag tillsammans med Quadras AB på ett svenskt oljebolag. Uppdraget består i att genomföra en projektanalys samt att ta fram förslag till utformning och struktur av ett omfattande förändringsprogram.

 • 2012 - Augusti
  Uppdrag som interimschef, CIO, på Taxi Stockholm

 • 2012 - April 
  Interakta Affärsutveckling AB startar. 


 © Kerstin Isberg                                             
 Senast ändrad 2017-01-21  KI 
-------------------------------------------